TROLL - Trollstorm Over Nidingjuv

Naar Natten Endelig Er Her

I fjellets dyp
Dveler et kongerike reist av hat
Gjemt for mennesket
Gjemt for lys...
I svarte huler
Hvor kulda hersker
Der trollsyn skuer
Og venter paa nattens grimme morke

Men I fjellet ligger der en tronesal
Saa svart som natten selv...
Der fra tronen hersker trollet
Som av berg ble bragt til liv...

Naar natten endelig er her
Og morket hersket atter angang
Naar skyggene danser under maanens lys
Farer troll igjennom skogens dyp
__________

Trollstorm Over Nidingjuv

Det buldrer I aasen...
Konger over alle skoger og fjell
De farer igjennom kulda...
Naa skal han falle, den kristne trell

Troll skal atter herske...

For hva er der igjen
Hvor et troll har satt sin fot?
Trollstorm over nidingjuv
Kristenman skal do...

Troll skal atter herske...
__________

Over Daudens Kolde Mark

En vandrer, saa blek... saa frossen...
Ferdet gjenomm taakens dystre favn
Frykten gnag I hans veike kristne sinn
En villfaren sjel. aaaahh!
Som han led

Paa stier som leder mot trollets morke rike
Siger en taake saa grusom og grim

Over daudens kolde mark hansprang for sitt usle liv
Gjennom de morke trollskoger... naermere
Hvor veien ledet hen, viste han ei
Kaldere og morkere ble det jo lengere han dro
Kaldere... morkere

Morkemakten hersker naa over hans sjel
Fortapt... I trollets evige grep...
__________

I Et Hedensk Land

I et hedensk land
reist av hat og eldet tro
bor et hoyreist folk
skapt av norront blot
vinternatten uler
I mang en gard og svarte huler
longskip drar fra land
paa plyndringstokt til en annens strand

Selv om de godes ord er spredt I landet, skalen
Norren istid atter komme
Ulvehyl kan hores fra en kald og morklagt skog og
Ravner plyr over horden stor
...norron jord blir atter rod av blod...

I et hedensk land
skapt for mennesker reist av natten
aasa makten reiser seg
til kamp mot kristu ord
en sal for tapre krigere
en heim for norront folk
et land hvor de som reiser seg
ei faller for sin egen dolk

Selv om de godes ord er spredt I landet skal en
Norron istid atter komme vaart hedenske rike skal
Atter reise seg og knuse kristus veike ord
...vi skal atter leve paa en ren og norron jord...