SORHIN - I Fullmanens Dystra Sken

I Fullmanens Dystra Sken

I maekret jag vandrar
under manbelyst himmel
Med vindarna jag dansar
genom sorgens kalla rike

Af maekret, af kylan
livets ljus fraes
i vinter griftens glans
Af hatet, af vreden
ljuset blev dräpt
i dagens faerintade slut

En kall frusen mark
breder ut sig under mig
aever fältet in i djupa skogen
Ur dimman fran slottet
en maerk ruggig skugga
tar mig genom sinnets lasta port

Skenet fran solen bränner,
aldrig mer
I draemmens tanke jag färdas
och ser,
evighetens avgrund aeppnas
I fullmanens dystra sken
__________

Den Mörke Härskaren - Svart Lyser Tronen

Min tron lyser svart
I vinterns frostiga natt
Min kraft lyser stark
Pa doedens eviga mark
Min onda allians
I det frusna moerkrets glans
Min starka själ
I makt over sorgens träl

Ondskans vind, jag rider
Mina offer, de lider
Eldens laga, jag är
Mina offer, brinner där

Ett fasansfullt psyke
Styr skogens rike
Svart evig makt
I Sorhins onda pakt

Bedraevad sorg i ljusets borg
Evig plaga i eldens laga
Vargar yla i vinterns kyla
Svart makt i Sorhins pakt
__________

Ett Fornnordiskt Rike

Natten faller genom min själ
I ensamhet min tanke färdas
Genom snaeiga vinterlandskap
Genom dalar och over fjäll
Doeden foerstelnar min kropp
I dimma min själ dansar
genom skog och moerka snar
till det fornnordiska riket

Ett fornnordiskt rike
For nordens skalder och krigare

Bortom all värme, bortom allt ljus
I moerkret, jag härskar
Med styrka, med kraft
I vintern jag härskar