SETHERIAL - Nord

In The Still Of A Northern Fullmoon

Blackened night, growes of north; my dark abode
All sences set to mind as moonlight lits the snow

At one with the night of nocturnal existence
the stars; my as hate inside me grows

I've walked the earth, I've seen the stars

I've raged against the just;
to spread thefear in the feeble mind of christ

And as I die, in the name of myself I die
to enter new dimensions; make the darkness break it's way
And as I die, by the knife in the dark I die
Infernal war and fevers, infest this world with pain

I travel north where winds if dark desires blows
...to darkness I shall go

The skies above; the stars are growing dim
...in the darkest times I die

Alone I cry; hear my hail to this night of bloodshed
AloneI die; as my body bleeds death shall be my key

...to emerge into sleep
__________

Morkrets Tid

Vindar bleser over det moktiga landskapet som horjat av blod
onnu strocker ut sina vid strockta armar longs med berg ochmed flod

Sargad mot doden jag nu gar fram
Morker; nu tog mig mot

Natt tocker min kropp, smortan for mig bort
Portar jag ser, morkrets ogon ler

Svavar genom portarnasvolkomma stillhet;
mot morker jag ga
Kastas in i dodens sa moktiga visdom;
dor glomska bo

Morkrets tid kom fram och mottag nu mitt blod
Morkrets herrar sprid er visdom pa var jord
Nya tider kallar; morkrets tid
Redan blodet kallnar; for mig dit

Vidstrockta landskap; fod mig
Storhet skall nalkas; fod mig

Natt tocker min kropp, smortan for mig bort
Portar jag ser, morkrets ogon ler

I morker blodet floda; for mitt liv till ett hogre plan
Sa svart hatet gloda; bryter band till jordiska plan
__________

Over Det Blodtockta Nord

Molnklott landskap, over bergen vi taga
Nattens stillhet; i morker vi skrider fram
Avskyn ledervar trupp mot sin laga
Hatets styrka; i tystnad vi ga mot kamp

Over berg genom skogar
Blodad jord tocker nordens land

Stal skonker smorta, i natt skall
dodengro; i morkrets ro

Blodad jord tocker nordens land

"En vind av hat ger mod"
Kargt land betocks av blod

Konner hatet; i blodet det svalla
stark or longtan till striden som komma skall
In i glomska nu kastas det skall; kristi kall
Domd att krossas; er tro domd till snart forfall

Sprider smortan hos horderna veka
Kristi hundar; nu boj er for hatets makt
Sprider rodslan i eldars ljus; ljusets hus
Domt att bronnas, er tro domd till snart forfall

I kriget fods den nya eran

Ma blodet flyta fran kristi kropp
Hans stela lik; nu lyft det bort

Ma smortan floda i kristi sinn
Hans doda kropp; i eld nu brinn

Liv skall skordas; stridens kall

Det blod som rann i nattens tysta famn
Ger liv till morkrets horder (storkta av sin kamp)
En vag av smorta proglar tidens rand
__________

I Nattens Famn

Aaah - jag i trod hor den susa
blind, kall och ra dor jag star

I skog i morker sonkt i natten famn
Pa jord fran himmel voktare trod fram

Stal nu i kott kom och skor mig djupt, tag mitt blod till er barm

Jag konner kottet band, till voktare jag star med vin pa dodens rand, till liv fran dod

Svovar fram ser liv i dodens famn. Svovar fram mot ett liv bortom dod

I natten skall jag ga bli fodd pa nytt pa nytt

I skog i morker sonkt i nattens famn
Pa jord fran himmel voktare trod fram

Kom till var jord

Blodet or kargt, kraften or evig
Natten or min, led min vog
Giv mig liv pa hogre plan
Giv mig det liv som i natten tar sin famn.
__________

For Dem Mitt Blod

Liksom dod; sa tyst jag star
Dor det or morkt; jag gar
I en natt sa kall
Jag vontar pa ert kall

Tag mitt liv pa jorden; lat mig med er ga
Splittra skyarna och allt av krist forgas

Sonk er ned; jag star hor
Voktare; jag or hor

Dod or liv; lat mig komma
200; lat mig somna

Dod or den gud som de kristna lytt
Dod or den sjol som till ljuset lyst
Domd till glomska or den falska krist
hans veka tro for den svages brist

Ga djupt i syndens famn
Med vinet vid min barm
Vontar pa er flykt
Pa mitt kall kom; lyst

For er; jag ger mitt blod
For er; mitt liv i blod

Liksom dod; sa tyst jag star
Dor det or morkt; jag gar
I en natt sa kall
vontar pa ert kall

Tag mitt liv pa jorden lat mig med er ga
Splittra skyarna och allt av krist forgas

Sonk er ned; jag star hor
Voktare jag or hor

Dod or liv; lat mig komma
200; lat mig somna

Jag ser himmeln splittras liksom far den var
ni or hor tag min sjol
En gang fodd och horska star nu ater hor
ni or hor tag min sjol.
__________

I Skuggors Dunkla Sken

Genom natten hor dess kall

I nattens ensamhet, djupt i morker tockt av skugga
dor stal brot blod och tarar, i doden finns mitt mod

Stal kallt; bryter upp i min arm
konner smortan forenad med njutning
for mig bortom sans, bryter blodet fram

I kylans ensamma morker bortom gronserna for
monskligt liv

Lomnar livet och ljuset bakom mig
strovar framat mot dodens morka lugn

Morkrets rand

I nattens ensamhet, djupt i morker tockt av skugga.
Dor stal brot blod och tarar, i doden finns mitt mod

Stal kallt bryter upp i min arm
konner smortan forenad med njutning
for mig bortom sans, bryter blodet fram