MÖRK GRYNING - Tusen Ar Har Gatt

Journey

In the four, storming winds of hate, we rise.
When darkness rules in the dead of night - unleash the fire.
The dark one we hail, the sky is red. 
Now I feel the ancient kingdom.

We're darkness deciples, we'll bring the day of dying. 
My soul is filled with grievance. I'm dead now - arise all demons!
As we're flying through landscapes of ice I hear the angels cries - consume them in fire.
We are four horsemen of doom, to all of you.

I shall walk through the endless times and again - I'll meet my master.
The burning diamond, the unseen phantom... the old one...
The horizon is near, we make us ready for the divinity.
The night is dark... a blaze of the northern star.
I see the light. Am I in hell? 
Death is real and everything turns black...
I arise in the nocturnal sea. I will bring your death.
My soul's not resting in your hierarchy, my place is in hell!
__________

Tusen Ar Har Gatt

Gog och Magog, tusen ar har gatt. 
Släpp ut den fallne, välsigna vara själar med eld fran den djupaste avgrunden.
Hatet brinner i vara adror, 
den mörka hären är samlad för att segra mot gud för där tar sanningen i profetian slut.

Tusen ar har gatt... släpp ut de fallna änglarna, 
lat draken leda er mot seger - höj era svärd!

Himlen blir svart, dag skall bli natt för evigt.
När himlen brinner försvinner himlens folk och vi vinner!
De döda stiger, himlen skakar. Mörkret faller, känn hur vi hatar.
Förgör himlen i herrens namn. Han är en varg, Jehova ett lamm.

Harmageddon, Frälsaren är kommen...
Men än finns det kristna kvar, dem skall vi tillintetgöra...
Tusen ar har gatt!

Överallt blir dödens natt, lien ska svepa kallt. 
Snart börjar en mörk gryning - Tusen ar har gatt!
Tusen, ater tusen samlas för att kriga med oss.
Spikar, tusen spikar rispar mot den kalla vinterns frost!
Himlen skall tas fran alla hall... vi sprider ut oss.
__________

Omringningen

Vi är i en mörk ondskefull skog.
Vi färdas längs en flod, inväntar manens sken...
Nu faller natten, vi lämnar var flod. Vi färdas fortare, manen blir lik blod!

Den leder oss mot norr, till vinterns kalla storm.
Där skall vi invänta kallelsen till krig...
Det börjar redan dagas, vi maste snart sla oss ned.
Annars blir vi brända av solens heta sken.
__________

Armageddon Has Come To Pass...

It's time, we who have been eons rising at last...
the sleepers are asleep no more... the dead resting peacefully no more... 
War, plague, famine and death - 
The four horsemen of the apocalypse are roaming the sky as it was foretold in the book... 
The seven seals have been broken and the beast is loose again...
Armageddon has come to pass... finally...
__________

Unleash The Beast

Unleash the crimson winds of fire. 
The time has come for our master's arrival.
Now we're riding towards your filthy, holy heavens.
Famine, War, Death and Plague, we are the four horsemen!

The soldiers of death are marching, they gather in front of heaven's gate... 
Fill the world with plague.
Erin, Cahn, Eldon and me will this insurrection of anarchy.
Let the world hear our demands, choose your side and join the battle up high...
Fire in the sky. The master has arrived. 
We are rising from our graves and the beast is unleashed again!

March, army of the past. 
We are the ones who won't be denied for we are the ones of the same ancient kind!
Our name is legion for we are many, we have the raging fire within our souls.
Our powers are infernal, we dedicate the Dark one everything we do.
Desecrate and slay! Whirlwinds on the way. Mankind will pray. But no one will reply!

You will die! Heaven fear us! We are the bringers of doom.
Black warriors of the evil seal, let the christians feel your steel.
Let the sign of victory blaze in your eyes.
The beasts arise - heavens demise.
__________

The Final Battle

We are roaming the sky, inroad the gates of lies Attack!
A mighty clash, the gate is crushed.
Demons, dragons, angels flush.
Slaying the holy, bringing the weak christians to eternal sleep.

I see Erin falling for a sword, he dies, I scream with hatred in my eyes. 
I roar like thunderstorms, I swear I'll avenge him tonight!
The resistance is strong but we stronger, the blood is now draining the earth.
Feeble screams of human beings, the Christian race is devastated. 
As I'm slicing angels with my sword, Eldon's troop is breaking through the next door.
Angels are burning in the flames, I laugh with my sword sustained.
But still there's much left to fight, we're awaiting the masterdemon to come.

"Nidas, make your hordes prevail, we have to win before the sun's first rays..."
"We will win tonight, whe sun will never again shine!
Now the gates are crushed, but many we have lost..."

So rise, rise, army of the night. Now it's time to end this feeble light.
Die, so die servants of the light. Jehovah is dethroned, only fire will shine...
__________

Mörkrets Gryning

Himlen svartnar vid den blodröda horisonten, 
segern är var, uppa liken jag star.
Eldon, Erin, Cahn har dött, 
men de kristna är besegrade för gott!

Jag är den som flyger i manens sken, 
jag är den du aldrig kan se.
Jag är den som dödade gud, ve dig, 
jag är dödens sändebud!
Jag är trött... jag maste vila...

Herren har gett mig ett land...
dit ska jag flyga.
__________

Min Sista Färd (En Visa Om Döden)

Jag flyger fram genom mörka sfärer, elden slickar min kropp...
Allsmäktige ge min själ frid, kriget mot de kristna är vunnet.
Jag, en drake flyger fran helvetet. Ledd av min fader, den allsmäktige...
Den eviga nattens svarta klor griper tag om min själ.

Den ger mig mörker, skänker mig frid, ger mig allt jag behöver pa min färd...
Mitt rike börjar träda fram. Jag flyger in i dimmors land...
Ögon i dimman bildar en här som bygger ett slott vid min strand.
Stormen ryter, mörkrets brand. Jag vilar i skymningens land!

Jag är död!