KOLDBRANN - Nekrotisk Inkvisition

Kaosmanifest

En trone av brennende hat
En flamme som ikke lar seg slukke
Smidd i titan med en vilje så hard
Døpt i blod av sjel så kold

Født med jernvilje og evne
Til å oppfylle de profetier
Som de feige kjenner i sitt hjerte
Men ikke tør ta i øyesyn

Anima og animus i en veldig dans
På en skumrende himmelhvelvning
Knuser den skjøre likevekt
Bærer tegn om at kaos er i emning

De syner som deg skjenkes
Det bitre manifest
Jordens skorpe
Vrir seg i dødskramper

I ditt skammens fengsel
Jeg skjenker deg mine syner
Føl sannhetens ord og svepe
Piskeslag for piskeslag

Som sønner av den nukleære tidsalder
Vi bringer den bitre arv videre
Tårn skal falle
Og bitre sår skal holdes åpne

Som et vrengebilde i full blomst
Er den evige ilden, der den brenner
På en øy, omsvøpet av et svart hav
Gjenfødt i mørket er vi
__________

Korpus Sepsis

Til de bestialske haller, dithen lyset ei kan nå
Et bekmørkt sykelig vannvid
Et lerret, et skyggespill
Over oss hvelver seg tusenårsnatten

Der oppe i høyden, sjakalen som våker
Hvis nærvær er et varsel
Et varsel om rov og terror
Ei kjent er medynk til dens øye

Jeg er her uten lov og dom, endog dette fengsel er mitt eget
En forgiftet tornekrans, en byrde gitt meg til del
Dette er mitt mål, min ferd for å bestige
En terskel i dypet av mitt indre

Vredens beger spilles utover grunnen
Mitt blod herjes av råskapens absint
Min marg kvernes innenfra
Mine sår flerres i eitrende glød

Jeg skriker uten strupe
Jeg tuktes i hudløs ekstase

Rituel årelating, leukemisk inseminasjon
Det hinsidiges pulsslag, infernalsk harnisk
Gryet av en mørkere epoke er her
Besatt av dyrets ånd, terskelen er overvunnet
En dvale endelig at ende

Korpus sepsis
Korpus sepsis
__________

Inkvisitor Renegat

Når sviket troner maktens tinde
Når kjødet er bundet som trellen på marken
Når våre krybber levnes robbet
Når drapsnatten skimrer for månens skue

Skal vi tre frem fra taigaens favn
Skal vi så splidens kolde frø
Skal vi stige som ild fra asken
Skal vårt navn hviskes i frykt

Når kujonen gjemmer seg bak garotten
Når de ringeakter vår rett
Når våre helligdommer besudles
Når vårt blod vannes ut

Skal daudemarkene stå oss bi
Skal svartsottens sendebud tre frem
Skal gjengjeldes hver dåd i tifold
Skal de avsverge tro og levnet

Vi er inkvisitor renegat
Vi er tegnet i tiden
Vi er blodsutgydelse
Vi er skjenderen av den åndelige undertrykkelse