FORLORN - The Crystal Palace

Lik Av Falne Menn

Med blanke sverd
Mot kongens menn ventet grusom hevn
og ei gudene kunne hjelpe dem ne

Ravnen kom, glupsk og gredig
for e fretse: lik av falne menn

Spydene strakk seg etter smertefull dèd
hjelmer knustes av ulvhedners eks
Fem hundre menn av baneser falt
i haerskarens mete i ufredens barm.
__________

Aerefull Ferd

Sverg ved den gamle
Og forlat ditt liv
felgoss mot fjeller
til Villmarkens Viv
Kjemp med aere
of du vil forste,
at dedenpuster
men lager ei ser
Kom bli med!
Folk og Fe
Opplev
aerefull ferd

Ser du ilden
i det du ger,
Kampen kaller
og dedenrer

Ner den dag da
dedenkaller,
hils oss fra
de store haller
E de i kamp er
den sanne aere,
men dedenskappe
vil ingen baere
__________

Baerer Av Nordstjernen

Kalde Stjerner glimtet pe himmelen heyt
Natten syntes endelesog uten tid
Menen skinte vagt over de krystallklare himmler
og viste vei giennom tid og universer

(Tross nattens barske motstand
Tross dypets og skyggers skapninger)

Alt liv stivnet i aerbedighet
Fryktinngytende trollmenn og alskens rodyr
hedret henne (Baerer av Nordstjernen)

Ne veker hun over den stjernestreddekappen
og ser omgir henne, like inn i eyetav den
kalde vinden.

(Tross nattens barske motstand
Tross dypets og skyggers skapninger)
__________

The Crystal Palace

Journey's...
...to world beyond
Black-holes and lightyears
Floating through realms of energy
Aestethic beauty meets my eye
As I behold
The Crystal Palace

Through infernal eclyptic flames
I urge to be set free
There I merge with power
Filled with energy...
...energy from
The Crystal Palace.
__________

Ragnarok

Austpe satt den gamle
i jernskogen
og fedteder
Fenris unger,
av alle disse
skal en komme
i trollham
og tyne sola,
Garm gjerkraftig
ved Gnipaheller,
lenken slitner,
les farer ulven,
eldgamle frasagn
og framtid vet jed,
ser Ragnarok koome
for kampguder.
Bror skal gi sin bror
sbaneser i kamapen,
seskenbarnskal
slite blodsbend,
hardt et det i heimen,
hor skal re der,
ekstid, sverdtid

Sjkold blir splintret

Sola svartner
jord stiger i hav,
fra himmelen kverver
klare stjerner.

Vindtid, vargtid
ferverden ger under,
ingen skener en annens liv

Ygg-drasil ster,
men det eldgamle treet
jamrer skjelvende,
jotnen leses.
__________

Gate Of Mystic

Dare I walk this ground
Where souls of poets lie
Need I know those sacret words
Which opens the gate of mystic
What lies there which I need know
To fulfill the dream of gothic.