ELJUDNER - Daudingekvider

Liivet Af Mig Render

Ved steingard eg helsar dauden, 
avgrunden forestaar. 
Mitt riige ligger øyde; 

hærfolk, fe og frender. 
Trong er natten, 

stor er nauden; 
For skjæbnen rår norner. 

O, liivet raadet mig! 
svek mig, 
sviker dig med! 

Sol må svartne, 
synke jord i hav, 
fra himmelen svinne 
de klare stjerne; 
frem velter 
røyk og vådeild, 
høyt leker flammer 
mot selve himmelen. 

Liivet af mig render, 
der eg helsar dauden 
hatefuld
__________

Naglfar Seiler I Rimkold Natt

Eg våker, fryser, træler 
Lider stille i rimkold natt 
Maren rir mi einsemds trøyst 
Kvelar all mi von, all mi lindring 
Eg ligg som lik på skuggeseng; 
tyngjar mitt sinn med dunkelt klårsyn 
Haustmyrke tankar piner 
sliten kropp og brukket sjel 

Mang ein god frende 
slo liivet ihjel 
Men eg 
uredd i striden går 
(for) Gudemakter gav mig æren 
til min døyande dag 
Ei i nåde må eg fara 
i kjettersk kamp 
for blod og brødre 
heim og frender 

Etter mannefall Hel vil tørste 
på denne daudens store dag 
Storm må rase,mørke senke ljos 
der Naglfar seiler i rimkold natt 

Efterkommer av kvitekrist: 
Di von er forsaken i rimkold natt! 
Her skal hevnas ditt bistre svik 
Tåken ligg tett rundt din golde heim 
eld og frost gnager din sjel 
og vindar blæs mot meg ein blodstenkt eim 
Allfader helsar meg med stille høgsinn 
ber meg hogga med 
ufred i augo
__________

Svartgaldr

Mulden stinker der jeg graver i frykt 
runer risset dypt i eiketre 
Under torva hviler galskapens hymner 
tekster som kaller, og lokker meg ned 

Omgitt av en tåkeheim... 
Er det skyggene som tviler? 
Graver jeg mot dødsriket? 
For galdrabøker på Holar Kirke 

Svartgalder 

Gammel visdom males på min sjel 
Trekk meg ned i kulda, mitt nivelhel
__________

Der Hammer Og Kors Møtes

I mørke Hundlandsfjord lå tunge langskip 
I blodig starn tross iskalde bølger 
Det ventende strandhogg i isvind trekker 
Hærmenn knuger våpen kvassøyd på land 
Odins runer skal reises i striden 
Og sverd synge i de kvite riker 

Ville kampen 
Hevn for frender 
Blodet fosser 
På blanke egger 
Hatet brenner 
Og ravner skriker 
Der kors møter hammer 

Min lagnad det var å volde strid 
Vi var underlegne altfor lenge 
Våre våpen vil dømme den kvite ravnen 
I forfedres ære vi reiser den blodige hammer 

Det pulserende bittet 
Der banesår sitter 
Undermarkens mørke Krevende kall 
Felte hæren Som byrde bringer 
Satte foten ned På fiendens hals 
Blodtåka svøper De fallnes skjebner 
Naglfar seiler Og Hel tar i mot
__________

Dødsvigd

Årer tas inn der vinden tar tak 
seilene rives og slites 
Ismengder knuses i mørke tak 
til vår motløse ?ende vi drives 
Dødsvigd, dauing vi kommer 

Svart i frosten, det jotneskip 
fylles av redselens jammer 
Kortvevd Gudmunds sjel den skjelver 
der i stormkast hans skip vi rammer 
Dødsvigd, dauing vi kommer 

Jeg talte til æser 
til åsa sønner 
slik ?enden lokker meg 
Jeg for ut alene 
og om jeg dør 
ved kampens hånd; 
Til åsa hallen jeg drar 
med guder ved min side 
Bryt ei sverdet, niding! 
Det stikk lengre enn din grunn! 
Der åsa høvding skjebne forsegles 
henter Valfar den krigers stund
__________

Gardmillom

Bonden græt øver verdi øyde 
likbål brennes i Gudbrandsdal 
Dauden feires på Nordmans vis 
pesta gjeng frå gard til gard 

Der din hånd ei ljos kan verge 
skjærer dauden liiv frå stammen 
grein for grein 

Likbål brennes i Gudbrandsdal 
Til menneskets tidehverv er ei meir