BLODSRIT - Supreme Misanthropy

I Väntan Pa Död

Likt dimma den kom med natten
Lätt brusande i trädens löv
Med kyla den tog mig i dess famn
Insvepte mig i dess mörker

Bortom horisonten sag jag eldar brinna
Och himlen reflekterade dess röda sken
I skuggorna hörde jag strider rasa
Och marken var drypande av blod

I min väntan pa död sag jag elden komma
slukandes allt i sin väg
I min väntan pa död sag jag ljuset falna
Sakta dog det bort

Likt dimma den kom med vind genom skog
Stilla den tog mig till skuggornas rike
Sakta jag slöt mina ögon och dog
lämnandes Guds skapelse...
...det sanna helvetet

I min väntan pa död sag jag natten komma
dess mörker omslöt min sargade själ
I min väntan pa död kände jag vintern komma
sakta den frös min levande kropp

Sa ta mig nu, ta mitt liv
Lat Hel bli min boning
Naglfar, ta mig dit...
...där död och stillhet rader
__________

Crossing Spheres Of Fire

Mighty are the storms in which I breath
infernal are the powers I possess

Like many times before
I ride a thought of insanity
but far away I see a dawn
a new dawn without a God

And if I'll manage to spread
these wings of an insane mind
and pass the border to another reality

Then I can be free
and forever be my own God

A journey into the unknown
where only fires paints the skies
where suffering is the only real
where I will let my soul rest
forever...

__________

Vid Livets Slut

Sorg, hat och evig vanda
ett liv i ändlös plaga
ingen glädje att finna
mitt liv ska nu fa ett slut
jag later mitt blod flöda
kallt stal har öppnat mina vener

Jag later eggen tränga djupt
da jag tar mitt eget liv
kalla vindar viner runt mig
och regnet piskar min kropp

Ett liv i evig smärta nu ser sitt slut
jag tar mitt liv och välkomnar död

Kalla vindar viner runt mig
regnet piskar min kropp
jag ser blodet färga marken röd
en strid ström av liv lämnar mig

Da livet nar sin ände
sorg, hat och evig vanda

Sorg, hat och evig vanda
ett liv i ändlös plaga
ingen glädje att finna
mitt liv ska nu fa ett slut

Livet har sitt slut
__________

Deciple Of Thy Darkened Ways

The pagan fires are burning with might
tormented remains of angels sodomized (with evil)
extacy gained through the burning of holy

For years I´ve been a deciple of thy darkened ways
I´ve carved the mark of sin into my flesh
for blaphemic glory I´ve shed blood
the powers of His might have painted my heart black

I spear the holy with perverted disease
I slay the angels and I curse their god
I am starvation, torment, agony, war and pain
I carry the banner of war with lust and pride

I use my body as a blasphemic altar
a host wherein demon soldiers dwell
wherein hellish fires burn
Wherein nocturnal powers are unveiled
__________

The Embrace Of A Shadow

In each path thee have ever wandered,
the endless sorrow seem to be thy guiding star.
No matter whom or what thou decide to follow;
failure keep scrathing thy soar back.
I am pain, I am the pain in thy every single breath.
I am the pain in thy every single step.
Vain desperation, the straw thou always choose to draw.
Vain desperation, the outcome of thy flaws.

The knowledge comes in death´s relieve,
let thyself in the stream of its glory believe.
Thou might find thyself to die alone,
but by the embrace of shadows thou art gathered
amongst the friends of thy own.
Why try to tame the beast of thy own beliefes,
it shalt in solitude then yet live only to snare
thy shattered dreams.

Social psycotic wolves grinning thier deceivful tune,
can ever the peace of thy innerself, be of orderly form?
Thou can not see, thou art by the shadows going blind.
Embraced by the shadows, no will to excist.
Emerging in thy colorful spectrum, seeming so naive to life.
In this very moment, by the command of my hands, embracing shadows...
shalt send thee back to where roots art only to found rot.

Ye art born to wander as living form to be,
though matters of outmost urgency (become thee not at all).
Here within these blackened walls, shadows remain the same.
To me the answer lies ahead, to thee they art beyond an neverending horizon.
Invoked by the shadows, the ultimate rebirth
__________

I Spar Av Jesu Blod

Sa som asplöv likt för vinden
Skall den kristna hären oss bedarra
Ss som blod i Kristi panna
Skall det goda ljuset för dem falna

Se hur bortom länge frusna ängar
Döden stjäla liv
Märk hur skärseldens nu varma flamma
Smeka korsets nakna hopp
Räds hur pestens farsot härja
och sluta grepp runt kristi männskokropp

Ma salighetens röst falla död fran skyn
I fallen ängels hand svärdet sitta skall

I skuggan av han som dyrkar mörkret ma de vandas
I Kristi land skall människan fjättras i dess tarmar
I manens glans, i blodröd snö skall Jesus dräpas
och sa som han skall mänskligheten ondskan möta

I spar av Jesu blod...
__________

As Darkness Prevail

Diabolical Winds Blow Cold
Ravens Circle in the Nightly Skies
Summoned are the Souls of Damnation
As the Hour of Final War is Here

As Darkness Prevail
The Light will Fade
As Darkness Prevail
The Angels Cry

Spears Shall be Lifted Towards the Heavens
Swords Shall Penetrate the Hordes of Christ
As Our Legions of Darkness Prevail
And Wolves Howl Sadly Towards the Moon

As Darkness Prevail

Angels Cry in Shameful Despair
As our wizards cast their spells
Of the Darkest Evil Art
That Freezes the Lord of Light to Dust
__________

Likbal

Under mörka skyar, gnistrande stjärnor
drakskepp pa rasande vagor färdas fram
spända segel av isande vindar fyllda
pa färd mot strid i fjärran land

Likt nattlig kyla, smygande dimma
I skydd av mörker de intar strand
stridsrop skalla, dödsdom nalkas
denna natt da nordisk vrede släpps fri

Denna natt da hednisk ära hyllas
kristet likbal i manens ljus
Denna natt da jesu tro förkastas
mod i strid belönas med död

Med vapen i hand och kors runt hals
de intog vart rike, bestal oss var tro
nu hämndens klocka för dem klämta skall
klingande svärd ska dränkas i kristet blod

Skrik av plagor kroppar vridna i smärta
kallt stal i mänsklig kropp lämnar spar
Blod nu spillt pa helig mark
Kristi rike i skam dränkt av lik

Da solen ater kastar första ljus
segel mot skyar hissas och mottar vind
i ödelagt rike, sorg och vanda kvar
i de som lämnas bärande okristligt arv

Denna natt da hednisk ära hyllas
kristet likbal i manens ljus
Denna natt da jesu tro förkastas
mod i strid belönas med död